Carlsberg smatra da naši pivski brendovi postoje kako bi potrošači na raspolaganju imali osvježenje i uživanje u druženju. Njihovo konzumiranje treba da bude odgovorno i namjenjeno je odraslim osobama, a njihovu zloupotrebu bi trebalo izbjegavati.

UVOD

www.somersbycider.com/ba  je pod kontrolom kompanije Carlsberg BH d.o.o.

Korištenje Stranice podložno je uslovima koje sadrži ovaj dokument (u daljem tekstu: Uslovi korištenja). Ukoliko niste saglasni sa ovim Uslovima korištenja ili ukoliko imate manje godina od zakonske starosne granice za konzumiranje alkohola prema zakonima svoje zemlje ili države, molimo vas da odmah prestanete sa korištenjem ove Stranice.

Pristupom stranici i njenim korištenjem dajete svoju saglasnost za što vas obavezuju ovi Uslovi korištenja. Uslovi korištenja predstavljaju pravni sporazum između vas i nas koji može da se izmjeni samo uz našu saglasnost. Ovi Uslovi bi trebalo da se pročitaju zajedno sa svim detaljima pruženim na Stranici koji opisuju način funkcionisanja Stranice i usluge koje su na raspolaganju. Također bi trebalo i da pročitate našu Politiku privatnosti.

Zadržavamo pravo na povremenu izmjenu ovih Uslova korištenja bez prethodnog obavještenja unošenjem izmena u njih na Stranici.

PRISTUP STRANICI

Nismo u mogućnosti da pružimo garanciju za to da će Stranica funkcionisati stalno ili bez prekida ili grešaka. Nije dozvoljeno da pokušavate da remetite pravilno funkcionisanje Stranice, a posebno nije dozvoljeno da pokušavate da zaobiđete bezbjednosne elemente ili da utičete na Stranicu, da je hakujete ili na bilo koji drugi način remetite Stranicu ili bilo koji kompjuterski sistem, server, ruter ili bilo koji drugi uređaj koji ima vezu sa internetom.

Vi ste odgovorni za to da se postarate da vaš kompjuterski sistem ispunjava sve relevantne tehničke specifikacije neophodne za korištenje Stranice i da je kompatibilan sa Stranicom. Takođe se podrazumjeva da razumijete da mi ne možemo da garantujemo i ne garantujemo da bilo koji dio Stranice ne sadrži nikakve viruse i/i/ili druge kodove koji imaju kontaminirajuća ili destruktivna svojstva. Vi snosite odgovornost za primjenjivanje adekvatnih procedura i virusnih provjera (uključujući antivirusne i druge bezbednosne provjere) u cilju ispunjavanja sopstvenih specifičnih kriterijuma za bezbjednost i pouzdanost ulaza i izlaza podataka.

Povremeno može da se desi da ograničimo pristup određenim funkcijama ili djelovima Stranice ili cijele Stranice.

REGISTRACIJA

U slučaju da se od vas traži da popunite obrazac za registraciju ili na drugi način ostavite lične podatke, pomenute informacije koje pružite moraju da budu istinite, tačne i potpune. Molimo vas da nas obavjestite o svakoj promjeni informacija koje ste pružili prilikom registracije.

Vi snosite odgovornost za čuvanje povjerljivosti svog naloga i lozinke. Dajete saglasnost za to da prihvatate odgovornost za sve aktivnosti koje se odvijaju pod vašom lozinkom.

Preporučujemo vam da preduzmete sve neophodne mjere kako biste obezbjedili čuvanje povjerljivosti i bezbjednosti svoje lozinke i da nas bez odlaganja obavjestite ukoliko iz bilo kog razloga smatrate da je vaša lozinka otkrivena nekom drugom ili da se vaša lozinka koristi ili da postoji vjerovatnoća da će se koristiti na neovlašten način.

U toku korištenja postoji mogućnost da mi automatski sakupljamo nelične podatke, kao što su IP adrese sa kojih pristupate Stranici i pretraživač koji koristite, i vi dajete saglasnost za to da mi sačuvamo pojedine informacije na vašem kompjuteru (u daljem tekstu: „kolačići“), a sve u svrhu toga da vam pružimo najbolji mogući pristup Stranici i njeno korištenje. Više informacija pronaći ćete u našoj Politici privatnosti.

 

AUTORSKA PRAVA I ZAŠTIĆENI ZNAKOVI

Osim u slučaju da je navedeno suprotno, svi materijali na Stranici – uključujući dizajn, tekst, grafiku i fotografije – obuhvaćeni su autorskim pravom kompanije Carlsberg Breweries A/S ili njenih davalaca licence treće strane.

Zaštićeni znakovi koji se pojavljuju na Stranici i svi povezani poslovni nazivi, logotipi i funkcionalnosti su u našem vlasništvu, osim u slučaju da je navedeno suprotno. Svi drugi zaštićeni znakovi, logotipi i nazivi koji se pojavljuju na Stranici pripadaju svojim vlasnicima kako je navedeno.

Dozvoljeno je da izdvojene dijelove ili materijale sa Stranice preuzimate, štampate i kopirate samo za svoju ličnu upotrebu i svaki kopirani materijal mora da sadrži sve napomene u vezi sa autorskim pravom ili drugim podacima o vlasništvu. Nikakva prava, vlasništvo ili udio u bilo kom preuzetom materijalu ili softveru se ne prenose na vas pomenutim preuzimanjem. Ne smijete da koristite materijale na Stranici u bilo kakve druge svrhe (uključujući reprodukciju osim kako je navedeno u gornjem tekstu, publikacije, modifikacije ili distribuciju) bez naše prethodne pismene dozvole.

TAČNOST INFORMACIJA

Mi ćemo u razumnoj mjeri ulagati napore kako bismo se postarali da informacije na Stranici budu tačne, ali komentari, recenzije i drugi materijali koji se objave na Stranici nemaju za cilj to da se shvate kao savjetovanje na koje bi trebalo da se oslonite. Mi ne dajemo nikakva predstavljanja ili garancije da je bilo koja informacija tačna, potpuna ili aktuelna i – u najvećoj mjeri koju dozvoljava zakon – ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu izazvanu bilo kakvom vrstom oslanjanja na pomenute informacije s vaše strane ili od strane bilo koga kome prenesete pomenute informacije.

Ukoliko pronađete bilo kakve netačne informacije na Stranici, molimo vas da nas kontaktirate somersby@carlsberg.ba i mi ćemo se potruditi da ih ispravimo ukoliko se složimo što je prije moguće.

 

RECENZIJE

Za sva mišljenja ili recenzije objavljene na Stranici odgovornost snose njihovi autori i ni na koji način ne predstavljaju izražavanje stavova kompanije Carlsberg Breweries A/S. Mi ne dajemo nikakve garancije ili predstavljanja – bilo izričita ili podrazumjevana – u vezi sa bilo kakvim pomenutim mišljenjima ili recenzijama. Takođe se odričemo svake odgovornosti u vezi sa pomenutim u najvećoj mjeri koju dozvoljava zakon.

NAGRADNE IGRE/KONKURSI

Sve nagradne igre i konkursi koji se sprovode ili promovišu na Stranici podložni su zasebnim uslovima pomenutih nagradnih igara ili konkursa.

LINKOVI KA OVOJ ILI DRUGIM STRANICAMA NA INTERNETU

Povremeno može da se desi da vam dajemo linkove koji vam omogućavaju pristup internet stranicama trećih lica direktno sa naše Stranice. Pomenute stranice trećih lica nisu pod našom kontrolom i – osim ukoliko je naznačeno drugačije – mi ni na koji način ne doprinosimo sadržaju pomenutih stranica. Kada kliknete na linkove ka tim stranicama, napuštate dio koji je pod našom kontrolom i zbog toga mi ne možemo da preuzmemo odgovornost za bilo kakve probleme koji nastanu u vezi sa korištenjem vaših podataka od strane trećih lica, sadržajem stranica ili proizvodima ili uslugama koje pomenute stranice nude.

Zadržavamo pravo da – prema sopstvenom nahođenju – zabranimo bilo koji link sa neke druge internet stranice ka materijalima ili informacijama na ovoj Stranici.

NAŠA ODGOVORNOST

Svakako se nadamo da će ova Stranica biti od koristi njenim korisnicima, ali ne preuzimamo nikakvu odgovornost i ne dajemo nikakve garancije ili uslove u pogledu Stranice ili njenog sadržaja u najvećoj mogućoj mjeri u kojoj navedena odgovornost može zakonski da se izuzme.

Ukoliko niste poslovni korisnik, već potrošač, mi ne preuzimamo odgovornost prema vama u pogledu bilo kakvih poslovnih gubitaka i preuzimamo odgovornost samo za gubitke koji su predvidljivi u razumnoj mjeri.

Ukoliko ste poslovni korisnik, mi ni u kom slučaju ne preuzimamo odgovornost prema vama u pogledu bilo kakvog indirektnog ili posljedičnog gubitka, gubitka profita, prihoda ili dobre poslovne reputacije koji nastanu zbog vašeg korištenja ili nemogućnosti da koristite Stranicu ili informacije na Stranici. Osim u slučajevima opisanim u ovim Uslovima korištenja, izuzimaju se svi uslovi koje nameće zakon.

Navedeno ne uključuje niti na bilo koji način ograničava našu odgovornost za smrt ili ličnu povredu izazvane našim nemarom ili našu odgovornost za prevarno pogrešno predstavljanje, kao i svaku odgovornost koja se u skladu sa zakonom države ne može izuzeti.

OPŠTE

Carlsberg A/S je kompanija registrovana u Danskoj sa sjedištem na adresi Ny Carlsberg Vej 100, 1799 Copenhagen-V. Sva zvanična pravna obavještenja treba da se šalju na navedenu adresu.

Ukoliko se desi da ne ostvarujemo neko pravo, to neće za posljedicu imati odricanje od pomenutog prava. Nemate dozvolu za prenošenje ili asignaciju svojih prava u okviru ovih Uslova korištenja.

Ukoliko se utvrdi da je bilo koji dio ovih Uslova korištenja neprimjenjiv u zakonskom smislu, svi ostali djelovi ovih Uslova korištenja nastavljaju da važe neizmjenjeni i ostaju na snazi.

Vi i mi smo saglasni da je mjerodavni zakon za ove Uslove korištenja zakon Danske i da se rješavanje bilo kakvih sporova između nas u pogledu Stranice ili uzrokovanih ovim Uslovima korištenja ili u vezi sa njima povjerava isključivo danskim sudovima.

KONTAKT

U slučaju da naiđete na bilo kakve probleme sa stranicom ili želite da je prokomentarišete, slobodno nas kontaktirajte.

AŽURIRANJE

Ovi Uslovi korištenja su poslednji put ažurirani u novembru 2010.